Xperience - Årets Jeeveshändelse 2016!

När Jeeves senaste arrangera­de Xperience kom det drygt trehundra personer för att ta del av nyheterna i Jeeves ERP version 4. Eventet är den naturliga träffpunkten för alla som dagligen arbetar med och använder Jeeves affärssystem. Nyfikenheten och intresset hos kunder och användare gör Jeeves Xperience till en naturlig mötesplats som är så mycket mer än ett releaseevent. Man nätverkar, utbyter erfarenheter, tar del av nyheter och hämtar inspiration till fortsatt utveckling av den egna Jeeves-lösningen.

Xperience har alltid varit uppskattat och välbesökt, men även det som är bra kan bli ännu bättre. Julia Svensson, Marketing på Jeeves, berättar om några av nyheterna på höstens Jeeves Xperience på Cla­rion Hotell på Södermalm i Stockholm där Jeeves ERP version 5 lanseras.

”Vi vill göra det ännu enklare att både delta i eventet och att ta till sig allt det nya. Bland annat kommer all information denna gången vara på svenska. Vi kommer också att göra det hela mer flexibelt och erbjuda olika konferenspaket för en - eller tvådagarsdeltagande, samt att man själv får välja hur man vill boka sitt boende. En fördel för de som bor i Stockholmstrakterna.

Välj ditt eget spår på Jeeves Xperience utifrån din roll

Mycket har hänt hos Jeeves under de två år som gått sedan det senaste Jeeves Xperience. Jeeves satsning på en egen konsultorganisation har ökat närheten till våra kunder och gett oss bättre möjligheter att medverka till ett effektivare system­utnyttjande. På årets event finns även merparten av Jeeveskonsulter på plats. Träffa dem, lär känna fler konsulter, diskutera och hämta inspiration från deras erfarenheter från olika branscher och företag. Julia Svensson pekar på ytterligare ett faktum som gör att Jeeves Xperience blir ett fulladdat release­event.

”Vi har närmast fördubblat våra utvecklingsresur­ser under de senaste åren. Det gör att utvecklings­cyklerna blir kortare, men också att nyheterna blir mångdubbelt fler och det kommer vi att visa med version 5. Jag är övertygad om att det nya användar­gränssnittet, den mobila klienten, den nya produkt­konfiguratorn och utvecklingen av e-handelsplattfor­mens funktionalitet kommer att både imponera och inspirera. Då har jag ändå bara nämnt en del av allt det nya! Att vi under två dagar erbjuder cirka 50 oli­ka sessioner, ger en antydan om hur nyhetsintensivt eventet blir. Att flera av våra samarbetspartners med­verkar bidrar också till att dagarna blir kompletta.”

Sessioner för den helt nya kollegan och för den som behöver inspiration

”Under den första dagen blir det presentationer av allt det nya i Jeeves ERP version 5 och man har möjlighet att välja sessioner utifrån den roll man har i företaget. Det blir exempelvis flera olika sessioner på temat Produktion, Ekonomi, Service och likadant blir det inom andra områden. På det här sättet vill vi göra allt det nya mer lättillgängligt och vi hoppas också locka till oss företagsledningen hos många kunder. På en särskild session får de veta mer om hur version 5 kan stötta ett företag som exempelvis expanderar internationellt och växer ut till en kon­cern med flera dotterbolag runt om i världen”.

Om den första dagen präglas av ett intensivt nyhets­flöde runt version 5, följt av middag och underhåll­ning, blir dag två av Jeeves Xperience mycket mer av en utbildningsdag. Inte så att deltagarna ska sitta vid datorer och fördjupa sig i detaljer. Jeeves experter och konsulter kommer istället att demonstrera funktionalitet och i dialog med deltagarna diskutera och svara på frågor. Ett bra tillfälle till kunskapsöver­föring som skapar mervärde på hemmaplan! Som en nyhet för i år kommer vi erbjuda en kortare utbild­ningssession i Jeeves Grunder, Jeeves Verktygslåda och Jeeves Ekonomi grunder vilket innebär att även alla Jeevesanvändare, oavsett nivå kommer få mer­värde av deltagandet. Julia avslutar ”Hela eventet kommer att avslutas med en extern inspirationstalare, vi vill inte berätta vem än, men vi kan avslöja att han flera gånger blivit utsedd till årets talare. Senast 2015”.